Non Teaching Staff

 

NON TEACHING & OTHER STAFF
S. NO. Name of Employee Father's Name Qualification Date of Appoint-ment Designation Name of Working department
1 Sh. Jai Prakash Verma Sh. Gorakh Prasad Verma M.Lib 08.03.2014  Librarian Library
2 Sh. Sanjay Kumar Panwar Sh. Manak Chand B.A. 6.10.1989 Book-Lifter Library
3 Sh. Sumer mal Derasari Sh. Bhanwar  Lal Derasari Secondary 24.04.2010 Cashier Office
4 Sh. Keshu Dev Saini Sh. Arjun Lal M.Com, M.A. 3.1.1987 Steno-Typist Office
5 Sh. Sushil Kumar Sharma Sh. Ridhkaran Hr.Sec.  (Sc.) 3.12.1986 Typist Office
6 Sh. Pradeep Kumar  Sharma Sh. Madan Lal  B.Com. DCWA 1.3.1993 L.D.C. Office
7 Sh.Raj Kumar Kachwal Sh. Purushotam kachwal B.A, B.ED 19.11.2016 Office Asst. Office
8 Sh. Shyam Sunder Sh. Vijay Singh 8th  20.7.2006 Peon Molik Sidhant
9 Sh. Rajesh Kumar Tiwari Sh. J.P. Tiwari P.U.C. 14.9.1988 Lab. Asst. Lab. (Rachana Sharir)
10 Sh. Gajanand Sh. Loon Singh B.A Iind yr 10.04.2019 Comp. OP. Office
11 Sh. Sunil Harijan Sh. Shyam Lal 5th 11.07.2011 Lifter Rachana sharir
12 Sh. Sampat Kumar Sakarwal Sh. Lunkaran      Vidyarti B.A. 04.01.2013 Lab. Tech. Lab. (Sharir kriya)
13 Sh. Mahendra Kumar   Bhatt Sh. Muna Lal Sakshar 10.1.2000 Muesum keeper sharir kriya
14 Sh. Ramdev Pareek Sh. Kanhailal Pareek 10th 08.09.2016 peon kriya sharir
15 Sh. OmPrakash Verma Sh. Raj Kumar Middle 15.7.2005 Lab.Asst. Dravyaguna
16 Sh Shyam Suder Sharma Sh. Bhanwar Lal Middle 15.7.2005 Peon Dravyaguna
17 Sh. Bansidhar Pareek Sh. Muna Lal Hr.Sec.  (Sc.),M.A. 20.6.1987 Lab. Tech. Lab. (Rassastra)
18 Smt. Mamta kanwar Sh. Manohar Singh  B.A 15.11.2018 Lab. Asst. Rasa Shastra
19 Sh. Vashim Akaram Sh.  10th, CMLT 08.08.2019 Lab.Tech. rog vikriti
20 Sh. Vinod Kumar Mali Sh. Niran Ram Middle 1.7.2006 Lab.Asst. rog vikriti
21 Sh Shivsankar Verma Sh. Ram Nagad  Sakshar 21.4.1985 Peon rog vikriti
22 Sh. Sanny Sh. Prakash Harijan 8th 09.07.2019 Muesum keeper swasthvrith
23 Sh. Sanwar Mal Sh. Madan Singh Sakshar 01.04.2009 peon kaya chikitsa
24 Smt Parwati Devi W/o Sh. Ram singh Sakshar 14.04.2014 peon kaya chikitsa
25 Smt. Saroj W/o Sh. Omprakash Sakshar 01.09.2007 peon Shalya
26 Sh. Raj Kumar Nai Sh. Shubhkaran 10th 15.01.2011 Lab.Asst. shalya
27 Sh. Tola Ram Sh. Prameshwer Lal 5th 14.10.2011 bagwan Herbal Garden
28 Akash Saini Sh. Hanuman mal Saini 12th 08.03.2017 Lab.Asst. Rachana sharir
29 Sunita Jangir Kishan Lal Jangir 12th 25.07.2018 Lab.Asst. Dravyaguna
30 Rakesh Kumar Sharma Nand Lal Sharma M.Com 10.04.2019 Computer Op Office
31 Manoj Pareek Mahaveer Prasad M.Com 24.09.2018 Ass. Accountant Office
32 Narendra Singh Bheru singh B.E 11.01.2019 Anmin. Supper. Office
33 Mahaveer Khichar Kumbha Ram Sakshar 26.07.1995 peon Rachana sharir
34 Manoj Bhati Subhash Bhati 8th 25.5.2018 Peon Rasa Shastra
35 Rampratap Sita Ram 6th 1.12.2018 Peon Swasthwarth
36 Mahaveer Singh   Sakshar 01.12.2018 Peon Multi. Workar
37 Bhanwar Lal Shispal  8th 18.12.2018 Peon Multi. Workar
38 Daljeet Singh Sardar ji CMLT 19.06.2019 Lab. Tech Patho. Lab
39 Mahesh Sharma Ram Sharma 10 th  11.11.2018 Peon Multi. Workar
40  Smt. Saraswati Pareek  Sh. Damodar Lal  B. Lib 19.06.2019  Asst. Librarian Library
41 Sh. Trilok Chand Sh. Nopa ram  M.Com 12.07.2019 Peon Offce
42 Smt. Sarita Devi Sh. Heera lal  Sakshar 12.07.2019 Peon Offce