News & Events

1. Mahine ke 4 Saturday (saniwar) ko Mahatma Gandhi Hospital, Jaipur Ke Chikitsko davara Ni-sulk Chikitsa Sivir ka Ayojan Kiya jata h.

2. Date 10/06/2017 ko Village -Jivandesar me ak Ni-sulk  Yog & Nari- sawasthya Chikitsa sivir ka Ayojan Kiya Gaya

3. Chikanguniya and Dengu roktham ke Delhi me ak chikitsa sivir ka ayojan kiya gaya tha jisme 2000 marijo ko nisulk medicine di gayi

    Date : 13/102016 to 16/10/2016